Raamatupidamisteenuste hinnakiri Eestis
Raamatupidamisteenuse hind Soomes
 
 
 
 

Raamatupidamisteenuste hinnakiri Eestis

Prindi
 

 

Raamatupidamisteenuse kuu hind

 

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 1. Kõikide ettevõtte majandustegevust kajastavate raamatupidamise esmadokumentide rühmitamist, kontrollimist, raamatupidamiskannete koostamist,
 2. Finantsraamatupidamise aruandluse, maksudeklaratsioonide, statistiliste aruannete, aastaaruande koostamist,
 3. Ostjate ja tarnijate arvestuse pidamist, põhivarade arvestuse pidamist, aruandvate iskute arvestuse pidamist, palgaarvestuse pidamist,
 4. Kliendi jooksvat informeerimist ebakorrektselt dokumenteeritud tehingutest, puudustest algdokumentide vormistamist, jm, teenuse osutamisega seoses tehtud tähelepanekutest,
 5. Kliendi igakuist informeerimist võlgnikest ja tasumata arvetest reskontro arvestuse alusel, kokkulepitud aruannete esitamist kliendile.
 6. Kliendi nõustamist

 

Raamatupidamise  hind sõltub raamatupidamistöö mahust, mida näitab kannete arv kuus. Erinevalt paljudest teistest raamatuipidamisbüroodest, kus honnakiri on kirjepõhine (1 kande kohta on 3 kirjat või enam), on meie hinnakiri Kliendile üheselt mõistetav ja lihtsalt arusaadav. Kanded koostatakse Kliendilt saadud algdokumentide alusel, milleks on:

 1. Müügiarved (1 arve = 1 kanne)
 2. Ostuarved (1 arve = 1 kanne)
 3. Sularaha ja kaardimakse kviitungid ja arved (1 kviitung = 1 kanne)
 4. Kassaorderid
 5. Põhivara amortisatsiooni kanded (1 põhivara = 1 kanne)
 6. Lao liikumised (iga sissetulek või väljaminek = 1 kanne)
 7. Pangaoperatsioonid panga väljavõttel   (iga tehing = 1 kanne)          

 

Kuu hinnad vastavalt kannete arvule  (lisandub käibemaks):

 • kuni 25 kannet kuus                     35 € 
 • 25-50                                            70 €
 • 51-75                                            90 €
 • 76-100                                         135 €                                                                                   
 • 101-150                                       170 €
 • 151-200                                        200 €
 • 201-250                                        250 €
 • 251-300                                        300 €

         Alates 300  arvestusühikust  kokkuleppel
         Kontserni raamatupidamine kokkuleppel

         Igakuise kannete arvu fikseerib raamatupidamisprogramm.

 

 

Igakuine palgaarvestus ja TSD deklaratsiooni koostamine:

 • 1 töötaja kuupalgaline -      5 € inimene
 • 1 töötaja tunnipalgaline, boonused, tükitöö  -   8 € inimene


Eeltoodud raamatupidamisteenuse kuu hinnale ei lisandu tasusid põhivarade arvestuse, aruandeliste isikute arvestuse  ega lähetuskulude aruannete koostamise eest. Samuti ei lisandu tasusid kliendile või ametkondadele esitatavate  aruannete eest. Erandiks on aastaaruanne, mille koostamise ja esitamise hind on ühe kuu teenuse hind.
Raamatupidamisteenuse püsikliendile jooksvaid teenuseid puudutav konsultatsioon on tasuta.

 


Raamatupidamisteenuse tellimine tunnihinna alusel

Tunnihinna alusel teostame järgmisi töid ja teenuseid:

 • Kogu aruandeaasta raamatupidamine koos aastaaruande koostamisega üks kord aastas peale aruandeaasta lõppu. Põhimõtteliselt võimalik ettevõtja puhul, kes ei ole käibemaksukohuslane;
 • Raamatupidamise tagasihaarav kontrollimine, korrastamine ja vajadusel parandamine, maksudeklaratsioonide parandamine
 • Raamatupidamisteenus, mida ei oloe vöimalik kannete mahu alusel hinnata ja teenused vastavalt Klindi erisoovile
 • Raamatupidamisteenus  Eesti ettevõttele , kelle kuu dokumendimahtu on raske prognoosida,  või kelle kuu dokumendimaht on kuuti väga erinev

Tunnihinnad:
Eestis tegutseva ettevõtte raamatupidamisteenuse tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks.

Eestis tegutseva ettevõtte, kelle dokumentatsioon on riikidevaheline, on teenuse tunnihind  50€, millele lisandub käibemaks.

Teenuse tunnihind Eesti äriühingutele, kelle tegevus toimub nii Eestis kui Soomes ja kelle Soomes toimuva tegevuse osas tuleb  pidada eraldi Soome seadusandlusele allutatud raamatupidamisarvestust (kogu ettevõtte finantsarvestuse osana) on 54€ / t

 

Konsultatsiooniteenuse hind

Pikemad kliendinõustamised lepingulsele kliendile -45 € tund

Rahvusvahelise maksustamise alase konsultatsiooni ühekordne tunnihind mittelepingulise kliendi jaoks on 110 € + käibemaks.

 

Küsi hinnapakkumist!

 
 
       www.ratonell.ee