Raamatupidamisteenused Soomes, nõustamine

Raamatupidamisteenust osutab Ratonell Finland OY.

Raamatupidamisteenuseid Soomes  osutame  Soomes registreeritud aktsiaseltsidele (OY) ning  Eesti äriühingute  püsivatele tegevuskohtadele ja esindustele Soomes. Soome raamatupidamine toimub  vastavalt  Soomes kehtivatele raamatupidamist ja maksustamist reguleerivatele õigusaktidele. Palgaarvestuses juhindume lisaks vastava tegevusala kollektiivlepingust.

Koostame seaduses ettenähtud  maksudeklaratsioonid Soome maksuametile ning kindlustusfirmadele ning esitame need elektroonselt.

Kliendi soovil pakume  projekti- ja kulukohapõhist arvestust ning võrdlust eelarvega. Kliendile edastame igakuiselt bilansi, kasumiaruande, ostu- ja müügireskontrad, koopiad maksudeklaratsioonidest ja muud kliendiga kokkulepitud raportid.

Raamatupidamisteenuse osutamine Soomes toimub tunnihinnaga  (täpsemalt  meie kodulehe  hinnakirjas).