Raamatupidamisteenused Eestis
Audiitorteenused
Raamatupidamisteenused Soomes, nõustamine
 
 
 
 

Raamatupidamisteenused Eestis

Prindi
 

 

 

Oma tugevaks küljeks loeme kõrget professionaalset taset ning kliendi asjatundlikku nõustamist. Näeme oma rolli eelkõige raamatupidaja-konsultandina, mitte lihtsalt  raamatupidaja-arvestajana.  Olenevalt kliendi soovidest ja vajadustest, pakume:

Klassikaline bürooraamatupidamine

Kogu raamatupidamistöö alates dokumentide kontrollimisest ja süstematiseerimisest tehakse raamatupidamisbüroos kliendilt saadud dokumentide alusel. Dokumentide edastamine toimub kord kuus, suure dokumentide mahu puhul sagedamini. Raamatupidamisbüroo edastab kliendile aruanded, teatab millal ja kui palju tasuda makse, annab  jooksvalt tagasisiset ja nõu. Kliendi jaoks lihtne ja mugav variant.

On-line raamatupidamine

Võimaldame kliendile  juurdepääsu raamatupidamisprogrammile üle interneti. Ettevõtja saab  vaadata oma aruandeid otse raamatudpidamisprogrammist, soovi korral ka teha kokkulepitud toiminguid, näiteks koostada müügiarved otse raamatupidamisprogrammis.


Raamatupidamisteenuse osutamiseks sõlmitakse leping. Teenust osutame kas igakuise fikseeritud hinna alusel vastavalt töö mahule  või tunnihinna alusel .Teenuse osutamine toimub reeglina raamatupidamisbüroo kontoris. Algdokumentatsiooni vahendamine toimub reeglina interneti teel.


Tavapärane raamatupidamisteenuse põhipakett sisaldab

 • kõikide ettevõtte majandustegevust kajastavate raamatupidamise esmasdokumentide rühmitamist, kontrollimist ja raamatupidamiskannete koostamist raamatupidamisprogrammis,
 • ostjate ja tarnijate arvestuse pidamist,
 • põhivarade arvestuse pidamist,
 • aruandvate isikute arvestuse pidamist,
 • palgaarvestuse pidamist,
 • maksudeklaratsioonide igakuist esitamist maksuametile elektroonselt, ning kliendi teavitamist maksusummadest,
 • kliendi jooksvat informeerimist ebakorrektselt dokumenteeritud tehingutest, puudustest algdokumentide vormistamisel,
 • kliendi igakuist informeerimist võlgnikest ning tasumata arvetest või muude kokkulepitud aruannete edastamist kliendile,
 • kliendi nõustamist,
 • aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise lisateenuste hulka kuuluvad

 • kliendi pangaoperatsioonide teostamine kokkulepitud volituste piires,
 • kliendi majandustegevuses vajalike lepingute koostamine,
 • finantsarvestus projektide , tootmisüksuste, tegevusvaldkondade kaupa nende tulususe määramiseks,
 • raamatupidamise sise- eeskirjade koostamine,
 • vanade perioodide kontrollimine, parandamine ja korrastamine.

► Täpsemalt vaata hinnakirjast ja küsi personaalset pakkumist

 


 

 
 
       www.ratonell.ee    Soodsad kodulehed