Ratonell

Raamatupidamisbüroo Ratonell pakub  finantsarvestuse ja raamatupidamise teenuseid alates aastast  1996.  Tegutseme Eestis ja Soomes. 

Pikaajalisele kogemusele ja üha uuenevale teadmisele tuginedes pakume oma klientidele professionaalset raamatupidamisteenust.

Meie klientideks on Eesti ja Soome äriühingud. Osutame raamatupidamisteenust ka Soomes tegutsevatele Eesti äriühingutele ja  nende püsivatele tegevuskohtadele Soomes.

Raamatupidamisarvestus ja palgaarvestus Soomes toimub lähtuvalt Soomes kehtivast seadusandlusest ning vastava tegevusala kollektiivlepinust. Finantsarvestust teeme soome raamatupidamisprogrammiga, mis võimaldab ka projektide ja kulukohtade eraldi arvestust ning võrdlemist eelarvega. Igakuised ja aasta maksudeklaratsioonid esitame elektroonselt, esitame deklaratsioonid Tuluregistrile. Maksumäärad Soomes on avaldatud meie uudiste rubriigis.

Kliente teenendame eesti, soome, inglise ja vene  keeles. Klientidele edastame finantsaruandluse igakuiselt, maksudeklaratsioonide esitamine toimub elektroonselt.

Nõustame Soomes äritegevust alustavaid Eesti firmasid raamatupidamise ja maksuküsimustes. Soovi korral abistame firma asutamisel Soomes ja koostame selleks vajaliku dokumentatsiooni.

Peame esmatähtsaks usaldusväärset koostöösuhet kliendiga, mille eelduseks on professionaalse teenuse pakkumine vastavalt iga kliendi vajadustele ja probleemidele.